Sobro grundades 2007 av bröderna Ragnar och Per-Olof Söderberg med viljan och målet att stödja företagandets passion. Sobro bygger på egna erfarenheter, glädje, kunskap och tron på människors vilja att växa och utvecklas.

Idag är vi ett team som delar denna passion och går in som ägarpartner i svenska företag inom olika branscher.

Vår vision är att vara en engagerad ägarpartner åt framtidens företag. Genom affärsglädje, fokus på företagskultur och medarbetare samt tydliga målsättningar är vi med och bygger lönsamma företag med god tillväxt och bestående värden.


15 Företag
6.9 Miljarder omsättning
1965 Medarbetare

Vi kan passa som er ägarpartner om


 • Ni är redo att ta nästa steg i företagets utveckling
 • Ni vill få in nya perspektiv och ny kompetens
 • Ni vill accelerera utvecklingen av företaget
 • Ni har en tydlig målbild och behöver en partner för att uppnå denna
 • Ni vill få en tydlighet i huvudägarskapet för att fokusera all er kraft på det operationella
 • Ni behöver mer kapital för att växa
 • Ni vill realisera en del av det värde ni har byggt upp
 • Ni vill förbereda för en succession
 • Ni vill växla ut en del nuvarande ägare som inte är aktiva i företaget

Som ägarpartner är vi med och utvecklar företag genom åtta grundfilosofier:

 • Ägarpartner tillsammans medgrundare och ledning

  Ägarpartner tillsammans med grundare och ledning

 • För att skapa långsiktighet och en gemensam agenda vill vi alltid vara partner tillsammans med ledningen och/eller grundarna i de företag som vi går in i. Vi är också öppna för ett bredare delägarprogram för medarbetarna.

  Vår affärsidé är huvudägarskap, men vi ser gärna att övriga delägare fortsatt äger en betydande andel, eftersom det är ett partnerskap. Vi tror på att slutresultatet alltid blir bättre när alla jobbar mot samma mål.


 • Engagerade men ej operativa

  Engagerade men inte operativa

 • Vi är öppna med att vi aldrig kommer att kunna företagens verksamhet bättre än de som jobbar i den dagligen och vi är tydliga när vi säger att det är ledningen som driver företaget. Vi går aldrig in och petar i detaljer.

  Däremot är vi gärna engagerade i företagen genom att ställa frågor, utmana och hjälpa till med allt ifrån analyser, incitamentsprogram, finansieringsfrågor och tilläggsförvärv om det behövs.


 • Värdesätter medarbetarna, affärsglädje och företagskultur

  Värdesätter medarbetarna, affärsglädje och företagskultur

 • Vi lägger stor vikt vid affärsglädje, företagskultur och medarbetare. För att skapa ett framgångsrikt företag i en värld som ständigt förändras behövs engagerade och kompetenta medarbetare som ser möjligheter, håller blicken på målet och använder sina erfarenheter som drivkraft till att bygga företag.

  Företag med stark kultur och sammanhållning blir attraktiva och lockar fler motiverade medarbetare. Trivs medarbetare på jobbet ökar viljan att utvecklas.


 • Tillväxtorienterade

  Tillväxtorienterade

 • Vårt mål är att skapa lönsamma företag med god tillväxt och bestående värden. Att växa bara för att bli större fyller i sig inget syfte, men tillväxt skapar möjligheter och är ett kvitto på att man gör rätt saker.

  Tillväxt kan ske både organiskt och via tilläggsförväv beroende på varje företags specifika situation och strategi.


 • Tydliga mål och uppföljning

  Tydliga mål och uppföljning

 • Företagets bästa står alltid i fokus. Med det sagt är det ledningen som sätter upp strategier och mål som vi sedan tillsammans diskuterar, utmanar, följer upp och fokuserar på att uppnå.

  Vi tror att när man har en tydlig målbild är det lättare att nå dit man vill. Vi kommer att göra allt vi kan för att stötta ledningen och företaget att nå de uppsatta målen.


 • Stöttar och matchar ledningen

  Stöttar och matchar ledningen

 • Som ett stöd och bollplank till ledningen arbetar vi alltid tillsammans med minst en oberoende styrelseledamot, oftast i form av styrelseordförande. Denna person har en relevant operationell bakgrund med erfarenheter som passar det specifika företaget och den resa vi tillsammans ska åstadkomma.

  Utöver traditionella styrelsemöten hålls även informella möten tillsammans med ordföranden och Sobro vid behov för att bolla idéer, diskutera strategier eller bara göra kortare avstämningar.


 • Investerar våra egna pengar

  Investerar våra egna pengar

 • Kapitalet vi investerar kommer alltid direkt från oss på Sobro vilket skapar ett personligt engagemang där alla investeringar görs med hjärtat.

  Att vi inte har några externa investerare gör att alla beslutsvägar blir korta och flexibla. Det innebär också att vi finns där för företagen och skapar en finansiell trygghet både i vått och torrt.


 • Flexibel ägarhorisont

  Flexibel ägarhorisont

 • På grund av vår unika struktur har vi inga externa krav på oss vad gäller ägandeperiod. När det kommer till ägarhorisont är vi istället flexibla och lyhörda.

  Vår ambition är att vara ägarpartner så länge som vi är den bäst lämpade ägaren för företaget.